Życie intymne

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówŻycie intymne

WESTF08951

Nie ma żadnych doniesień, aby jakiekolwiek leki stosowane w RZS miały negatywny wpływ na potencję czy libido. Natomiast dążeniem lekarzy reumatologów jest, aby całkowicie wyciszyć bądź możliwie zmniejszyć objawy choroby. Chodzi tu nie tylko o osiągniecie pewnych medycznych wykładników poprawy, ale także o to, aby pacjent po prostu czuł się zdrowy i nie czuł ograniczeń związanych z chorobą. Ten cel udaje się osiągnąć jedynie za pomocą leków czy to starszej generacji, czy w przypadku ich niewystarczającej skuteczności, leków nowszych (np. biologicznych).

Z tego punktu widzenia wszystkie stosowane w RZS leki, które powodują zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości stawowych mają pozytywny wpływ na życie intymne, gdyż poprawiając samopoczucie pacjenta pozytywnie wpływają na libido i potencję a także na komfort współżycia.