Złożenie wniosku o kartę parkingową

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówPoruszanie się samochodemKarta ParkingowaZłożenie wniosku o kartę parkingową

Informację o tym, gdzie w Twoim mieście należy składać dokumenty o wydanie karty parkingowej, można uzyskać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zazwyczaj wydaje ją starosta.

Aby otrzymać kartę parkingową, musisz złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia),
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • fotografię (3,5 x 4,5 cm),
  • na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu,
  • trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę) – stan na dzień 16 lipca 2003.

Na wydanie karty parkingowej oczekuje się zwykle kilka dni.