Jak zdobyć prawo jazdy

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówPoruszanie się samochodemJak zdobyć prawo jazdy

NAUKA JAZDY

W Polsce jest niewiele ośrodków, które przyjmują na kursy prawa jazdy osoby niepełnosprawne i profesjonalnie je szkolą. Aby szkoła mogła się specjalizować w kursach dla niepełnosprawnych, musi mieć – oprócz standardowego zezwolenia – także odpowiedni tabor, a jej kierownictwo świadomość, że nie każdy instruktor może pracować z niepełnosprawnymi.

Kurs dla osób zdrowych i niepełnosprawnych, jako że są w równym stopniu użytkownikami dróg, przebiega tak samo i składa się z dwóch części – wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych, czyli tzw. jazd. Każdy uczestnik kursu powinien zaliczyć 30 godzin lekcyjnych teorii oraz 30 godzin zegarowych jazdy z instruktorem.

Osoby niepełnosprawne muszą zwrócić szczególną uwagę na rodzaj samochodu, na którym jeżdżą w czasie nauki. Jeśli bowiem będzie to auto z automatyczną skrzynią biegów – po pomyślnym zdaniu egzaminu wystawione prawo jazdy upoważniać będzie do prowadzenia tylko „automatów”.

Listę ośrodków szkolących osoby niepełnosprawne znajdziesz tutaj

 

PRAWO JAZDY

Egzaminy na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Ponieważ nie obowiązuje rejonizacja, można zgłosić się do dowolnego WORD w Polsce. Aby przystąpić do egzaminów teoretycznego i praktycznego (nie muszą się odbywać tego samego dnia), trzeba złożyć w biurze WORD następujące dokumenty:

do wglądu: dowód osobisty lub jego tymczasową wersję, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu;

podanie;

dowód dokonania opłaty za egzamin – 20 zł za test teoretyczny i 74 zł za jazdę;

jedną fotografię bez nakrycia głowy;

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

zaświadczenie o ukończeniu kursu albo w zakresie szkolenia podstawowego, albo dodatkowego, jeśli trzykrotnie uzyskało się wynik negatywny z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu;

pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeśli zdający jest niepełnoletni;

kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeśli zdający ubiega się o kolejne kategorie.

Prawa jazdy wydają Wydziały Komunikacji Urzędów Miasta oraz Starostwa. Czas oczekiwania na odbiór wynosi ok. miesiąca, a opłata to 70 zł plus znaczki skarbowe.

 

Przy odbiorze prawa jazdy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz poświadczenie zameldowania.

 

UCZESTNIK RUCHU

Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami w kolorze niebieskim z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego w kolorze białym. Tabliczki powinny być wykonane z materiału odblaskowego, aby były dobrze widoczne w ciemnościach. Stanowią wskazówki dla innych użytkowników dróg, aby zachowali ostrożność, zwłaszcza gdy wysiada lub wsiada osoba niepełnosprawna.