Jakie jest rokowanie, jeśli choruję na RZS?

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówO chorobieJakie jest rokowanie, jeśli choruję na RZS?

Trudno jest przewidzieć, jaki będzie przebieg kliniczny RZS u danego pacjenta. Mówi się, że u każdego pacjenta choroba przebiega w inny, indywidualny sposób i że ilu chorych, tyle postaci RZS. Oceniając statystycznie można przyjąć, że u 5-20 % choroba ma przebieg samo ograniczający się: po 1 rzucie choroby remisja trwa latami, a czasem jest to pierwsza i ostatnia manifestacja RZS. U kolejnych 5-20% chorych RZS przebiega z okresami remisji i zaostrzeń (przewlekłe nienadżerkowe) występujących z regularnością co kilka tygodni czy miesięcy. U 60-90% pacjentów mamy do czynienia z przetrwałym aktywnym procesem zapalnym (przewlekłe nadżerkowe). Pomimo stosowania licznych leków choroba pozostaje aktywna i prowadzi w przeciągu kilku lat do trwałego uszkodzenia stawów i inwalidztwa.

 

Czynniki, które przemawiają za ryzykiem długotrwałego utrzymywania się aktywnego

 • procesu zapalnego to:
 • obecność ponad 6 obrzękniętych stawów,
 • obecność ponad 6 bolesnych stawów,
 • CRP powyżej 30 mg/ L
 • OB powyżej 20 mm/h i obecność czynnika reumatoidalnego

 

Istnieją także czynniki niekorzystnej prognozy, których obecność zarówno na początku, jak i pojawienie się w trakcie trwania choroby oznacza możliwość szybkiej progresji choroby, duże prawdopodobieństwo szybkiego zniszczenie stawów i inwalidztwa w przeciągu zaledwie kilku lat. Do niekorzystnych czynników prognostycznych zalicza się:

 • Młody wiek w momencie rozpoznania,
 • Wysoki poziom czynnika reumatoidalnego,
 • Obecność ponad 20 stawów objętych zapaleniem,
 • Guzki reumatoidalne,
 • Zmiany płucne w przebiegu RZS,
 • Zapalenie naczyń,
 • Zespół Sjörgena,
 • Zespół Felty,
 • Towarzyszące zapalenie twardówki/nadtwardówki

Obecność niekorzystnych czynników prognostycznych jest wskazaniem do bardziej agresywnej formy leczenia i w sytuacji dostępności leków biologicznych może być wskazaniem do wczesnego ich zastosowania.