Jakie jest rokowanie, jeśli choruję na RZS?

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówO chorobieJakie jest rokowanie, jeśli choruję na RZS?

Czym jest reumatoidalne zapalenie stawów?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem…

Przejdź

Trudno jest przewidzieć, jaki będzie przebieg kliniczny RZS u danego pacjenta. Mówi się, że u każdego pacjenta choroba przebiega w inny, indywidualny sposób i że ilu chorych, tyle postaci RZS. Oceniając statystycznie można przyjąć, że u 5-20 % choroba ma przebieg samo ograniczający się: po 1 rzucie choroby remisja trwa latami, a czasem jest to pierwsza i ostatnia manifestacja RZS. U kolejnych 5-20% chorych RZS przebiega z okresami remisji i zaostrzeń (przewlekłe nienadżerkowe) występujących z regularnością co kilka tygodni czy miesięcy. U 60-90% pacjentów mamy do czynienia z przetrwałym aktywnym procesem zapalnym (przewlekłe nadżerkowe). Pomimo stosowania licznych leków choroba pozostaje aktywna i prowadzi w przeciągu kilku lat do trwałego uszkodzenia stawów i inwalidztwa.

 

Czynniki, które przemawiają za ryzykiem długotrwałego utrzymywania się aktywnego

 • procesu zapalnego to:
 • obecność ponad 6 obrzękniętych stawów,
 • obecność ponad 6 bolesnych stawów,
 • CRP powyżej 30 mg/ L
 • OB powyżej 20 mm/h i obecność czynnika reumatoidalnego

 

Istnieją także czynniki niekorzystnej prognozy, których obecność zarówno na początku, jak i pojawienie się w trakcie trwania choroby oznacza możliwość szybkiej progresji choroby, duże prawdopodobieństwo szybkiego zniszczenie stawów i inwalidztwa w przeciągu zaledwie kilku lat. Do niekorzystnych czynników prognostycznych zalicza się:

 • Młody wiek w momencie rozpoznania,
 • Wysoki poziom czynnika reumatoidalnego,
 • Obecność ponad 20 stawów objętych zapaleniem,
 • Guzki reumatoidalne,
 • Zmiany płucne w przebiegu RZS,
 • Zapalenie naczyń,
 • Zespół Sjörgena,
 • Zespół Felty,
 • Towarzyszące zapalenie twardówki/nadtwardówki

Obecność niekorzystnych czynników prognostycznych jest wskazaniem do bardziej agresywnej formy leczenia i w sytuacji dostępności leków biologicznych może być wskazaniem do wczesnego ich zastosowania.