Czym jest remisja choroby?

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówO chorobieCzym jest remisja choroby?

Remisja oznacza okres wycofania się objawów choroby. Istnieje wiele sposobów określenia remisji.

Według kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego remisję kliniczną rozpoznaje się, gdy przez co najmniej 2 miesiące stwierdza się 5 z 6 kryteriów:

  • czas trwania sztywności porannej nie dłuższy niż 15 minut
  • bez uczucia zmęczenia
  • bez bólu stawów
  • bez tkliwości stawów i bez bólu przy wykonywaniu ruchów w stawie
  • bez obrzęku tkanek miękkich okołostawowych i bez wysięku w pochewkach ścięgien
  • OB poniżej 30mm/h u kobiet i poniżej 20mm/h u mężczyzn

Poza kryteriami ACR ( American College of Rheumatology) stosuje się również kryteria oparte na wskaźnikach i kwestionariuszach oceny stanu pacjenta:

  • Remisja kliniczna: wartość DAS 28 <2.6
  • Remisja radiologiczna: progresja TSS ≤0.5
  • Remisja czynnościowa: wartość HAQ ≤0.5