O chorobie

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówO chorobie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, prowadzącą do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci.

Cechy charakterystyczne RZS to:

  • zapalenie błony maziowej (maziówki)
  • symetryczne zapalenie wielu stawów
  • uszkodzenie chrząstki i kości budujących staw oraz okolicznych tkanek
  • różnorodne objawy pozastawowe
  • objawy ogólne – męczliwość, stany podgorączkowe, utrata wagi.

Epidemiologia RZS

RZS dotyczy ok. 1% (od 0,3% – 1,5%) populacji. Zapadalność, czyli liczba nowych zachorowań wynosi: u mężczyzn: 1–2 przypadki na 10 000 osób na rok, zaś u kobiet: 2– 4 przypadki na 10 000 osób na rok. Generalnie choroba występuje od 2 do 3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowań następuje w wieku pomiędzy 30-50 r.ż.

Etiologia RZS

Przyczyny rozwoju RZS nie są znane. Uważa się, że na rozwój choroby ma wpływ kilka czynników takich jak:

  • zaburzenia odpowiedzi immunologicznej (u ok. 80% pacjentów stwierdza się obecność we krwi tzw. czynnika reumatoidalnego, który jest autoprzeciwciałem wytwarzanym przez układ odpornościowy)
  • przebyta infekcja, zwłaszcza wirusowa. Zaobserwowano, że RZS rozwija się częściej po przebytej infekcji. Pobudzenie układu odpornościowego w odpowiedzi na zakażenie może u osób predysponowanych wywołać odpowiedź autoimmunologiczną, skierowaną przeciwko strukturom stawowym. Zwraca się uwagę na podobieństwo antygenowe niektórych bakterii czy wirusów i antygenów zgodności tkankowej HLA DRB1 i HLA-DRB4, obecnych często u pacjentów z RZS. To podobieństwo sprzyja zapoczątkowaniu procesu autoimmunologicznego
  • czynniki genetyczne. Za takim wpływem przemawia rodzinne występowanie RZS, zwłaszcza wśród bliźniąt jednojajowych: RZS u jednego z bliźniąt wiąże się z 30-50% ryzykiem wystąpienia choroby u drugiego bliźniaka
  • czynnik hormonalny. Na RZS chorują głównie kobiety, w rozrodczym okresie swojego życia. U części kobiet choroba pojawia się po porodzie. Jeśli kobieta chorowała na RZS już wcześniej, to w okresie ciąży choroba zazwyczaj się wycisza, by powrócić z większą aktywnością po porodzie. U części kobiet RZS pojawia się w okresie menopauzy i przekwitania