Stowarzyszenia

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówNie jesteś samStowarzyszenia

WESTF08948

Stowarzyszenie jest grupą samopomocy realizującą swoje cele poprzez: świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej, integrację społeczną, propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym, działalność informacyjną, współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Jego członkami są osoby ze schorzeniami reumatycznymi, ale także osoby zdrowe. Strukturę tworzą koła terenowe. Organizowane są kursy, prowadzona jest działalność informacyjna, spotkania oraz turnusy rehabilitacyjne.

Więcej na: http://reuma.idn.org.pl

 

Stowarzyszenie Chorych na ZZSK i Osób Ich Wspierających

zzsk.mixxt.pl

zzsk.org.pl

3majmy się razem

www.3majmysierazem.pl