Menopauza a RZS

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówMenopauza a RZS

WESTF08897

Zapewne wiele z Was zadaje sobie pytanie, jak okres menopauzy i po menopauzie wpłynie na Wasze dolegliwości stawowe i przebieg choroby.

Jak twierdzą lekarze praktycy zajmujący się na co dzień z pacjentkami z RZS oraz naukowcy badający ten problem, nie ma dowodów na to, że menopauza zwiększa aktywność choroby u kobiet, u których już wcześniej rozpoznano RZS.

Z drugiej strony, okres menopauzy to czas, kiedy objawy RZS mogą pojawić się po raz pierwszy w życiu. Na wiek 50 lat przypada drugi szczyt zachorowań na RZS (pierwszy ma miejsce ok. 30 r.ż.).

Diagnostyka i leczenie RZS u kobiet w okresie menopauzy i pomenopauzalnym są takie same jak u kobiet przed menopauzą.

Okres menopauzy wiąże się z gwałtownymi zmianami poziomu hormonów, co ma ogromny wpływ na samopoczucie. Zdecydowana większość kobiet odczuwa w tym czasie różnorodne niespecyficzne objawy. Dochodzi między innymi zwiększenia intensywności odczuwania bólu. Jest ono wynikiem obniżenia progu wrażliwości na ból, co sprawia, że słabsze bodźce wywołują silniejsze odczucia.

Ma to szczególne znaczenie dla pacjentek z RZS. Mogą one odczuwać nasilenie dolegliwości bólowych stawów, nawet przy braku cech zwiększonej aktywności RZS.

Zawsze w przypadku nasilenia dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem reumatologiem. Jeśli reumatolog, na podstawie objawów, badań dodatkowych i wartości wskaźnika DAS28, wykluczy zaostrzenie choroby, to do łagodzenia dolegliwości wystarczy stosowanie leków przeciwbólowych.

Dalsze leczenie należy do lekarzy ginekologów. Mogą oni zadecydować o włączeniu tak zwanej hormonalnej terapii zastępczej (w skrócie nazywanej HTZ). Polega ona na uzupełnieniu niedoborów hormonów płciowych będących przyczyną burzliwych objawów w okresie menopauzy. Dotychczas przeprowadzono wiele badań ze stosowaniem takiej terapii u pacjentek z RZS, wykazując w części z nich korzystny wpływ HTZ na przebieg RZS. Nie ma dowodów na to, by ta terapia pogarszała przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów, dlatego też nie ma przeciwwskazań do stosowania HTZ u pacjentek z RZS.

Warto poruszyć jeszcze jeden ważny i bardzo typowy problem związany z menopauzą – problem osteoporozy. Osteoporoza, inaczej zrzeszotnienie kości, polega na utracie masy kostnej, osłabieniu struktury i wytrzymałości kości oraz zwiększeniu podatności kości na złamania. Kobiety w okresie rozrodczym są chronione przed osteoporozą przez estrogeny. W okresie pomenopauzalnym, wraz ze spadkiem poziomu estrogenów kobiety tracą ten ważny czynnik chroniący kości i stają się bardziej podatne na osteoporozę.

Dla pacjentek z RZS problem osteoporozy pomenopauzalnej jest szczególnie ważny, ponieważ mają one dodatkowe czynniki ryzyka osteoporozy, takie jak przyjmowanie leków steroidowych. W okresie pomenopauzalnym należy regularnie wykonywać badania kontrolne w kierunku osteoporozy i w razie potrzeby podejmować odpowiednie działania profilaktyczne lub lecznicze.