Przebieg ciąży i opieka specjalistyczna

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówMacierzyństwoPrzebieg ciąży i opieka specjalistyczna

obraz_136

Od bardzo dawna wiadomo, że reumatoidalne zapalenie stawów w ciąży się wycisza. Może dochodzić do całkowitej remisji albo do znacznego zmniejszenia dolegliwości i efekt ten obserwowany jest aż u 75-90 % chorych. Naukowcy od wielu lat próbują zbadać przyczynę tego stanu rzeczy, aczkolwiek do tej pory nie ma jednej spójnej teorii, która by tłumaczyła to zjawisko. Pozostaje po prostu potraktować to jako prezent ofiarowany przez naturę. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla samopoczucia przyszłych mam, ale także bardzo ułatwia pracę lekarzowi reumatologowi, gdyż pozwala znacznie zmniejszyć dawki przyjmowanych leków, a nierzadko nawet całkowicie je odstawić. Co ciekawe, efekt ten nie związany jest w ogóle z długością i ciężkością choroby, dlatego mogą się go również spodziewać pacjentki, które cierpią na bardziej agresywną postać choroby.

Dobre wiadomości dotyczą także samego przebiegu ciąży. Wiadomo obecnie na podstawie wieloletnich badań i obserwacji, że ciąża u pacjentek z RZS nie różni się w żaden sposób od ciąży kobiet zdrowych. Nie opisywano jakichkolwiek komplikacji zarówno u kobiet, jak i rozwijających się płodów, które można by wiązać z chorobą. Najczęściej ciąża rozwija się po prostu normalnie, poród następuje o czasie, natomiast dzieci rodzą się zdrowe, z wagą urodzeniową odpowiadającą dzieciom kobiet zdrowych. Oczywiście czasem zdarzają się komplikacje, ale nie częściej niż w przebiegu ciąż kobiet zdrowych. Z tego powodu także opieka ginekologiczna w trakcie ciąży u pacjentek z RZS nie wymaga stosowania szczególnych procedur innych, niż u kobiet zdrowych. W przypadku, gdy istnieje konieczność utrzymania leczenia RZS, pozostaje to raczej wyłącznie domeną lekarza reumatologa, gdyż jest on w stanie dobrać takie leki, które nie będą miały wpływu na przebieg ciąży.

Reumatoidalne zapalenie stawów nie stanowi przeciwwskazania do porodu naturalnego. Pewnym wyjątkiem może być proces zapalny stawów biodrowych, szczególnie gdy dochodzi do ograniczenia ich ruchomości (w RZS do takich zmian dochodzi bardzo rzadko). W tym przypadku to lekarz ginekolog powinien podjąć decyzję odnośnie ewentualnego cięcia cesarskiego.