Płodność i antykoncepcja

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówMacierzyństwoPłodność i antykoncepcja

Person holding a seedlingZapewne niektóre z Was bardziej niż planowanie ciąży interesuje temat jej zapobiegania. Oto kilka potrzebnych informacji.

Reumatoidalne zapalenie stawów jako choroba w żaden sposób nie wpływa na płodność kobiety. Na płodność może mieć wpływ kilka stosowanych leków. Należą do nich:

Metotreksat – może zaburzać miesiączkowanie i powodować niepłodność, jednak działanie takie jest bardzo rzadko obserwowane.

Cyklofosfamid – może powodować pierwotny brak miesiączki i niepłodność, efekt ten może być niestety nieodwracalny. Lek jednak stosunkowo rzadko jest stosowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów, a reumatolodzy świadomi są jego wpływu na płodność i u młodych osób planujących potomstwo decydują się na jego zastosowanie tylko w przypadku wyższej konieczności czyli, gdy korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko niepłodności. Ma to na szczęście miejsce bardzo rzadko.

Leki przeciwbólowe z grupy tak zwanych NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), należą do niej wszystkie leki przeciwbólowe wymienione w poprzedniej części z wyjątkiem paracetamolu i tramadolu, mogą zmniejszać płodność, poprzez utrudnienie zagnieżdżenia się jaja w macicy. Efekt ten ustępuje po odstawieniu leków.

Jak wcześniej było wspomniane pewne leki stosowane w RZS mają niekorzystne działanie na rozwijający się płód. Dlatego też w przypadku, gdy kobieta nie planuje ciąży powinna bezwzględnie stosować skuteczną antykoncepcję. O tym, która metoda dla danej pacjentki będzie najlepsza powinien zadecydować ginekolog. Ze strony reumatologa można jedynie dodać, że żadna metoda nie jest przeciwwskazana, byle by była skuteczna. Nie opisano żadnych negatywnych interakcji pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a lekami stosowanymi z RZS, w tym lekami biologicznymi.