Okres po porodzie, karmienie piersią

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówMacierzyństwoOkres po porodzie, karmienie piersią

Niestety, tak jak spodziewamy się wyciszenia RZS w okresie ciąży, tak też powszechnie obserwowany jest nawrót dolegliwości u zdecydowanej większości pacjentek po zakończeniu ciąży. Ma to najczęściej miejsce 2-3 miesiące po porodzie i nie jest według obecnej wiedzy zależne od postępowania lekarskiego, bądź związane z przebiegiem ciąży czy porodu. Co ciekawe, u dużej części pacjentek choroba rozpoczyna się właśnie w okresie okołoporodowym. Nie znamy niestety przyczyny tego zjawiska, ale należy ono do niejako naturalnego obrazu RZS i nie powinno być traktowane jako przeciwwskazanie do kolejnych ciąż.

Omówiony powyżej problem wiąże się bezpośrednio z kwestią karmienia piersią. Samo karmienie piersią nie jest oczywiście niewskazane u pacjentek z RZS. Niestety kłopoty pojawiają się, gdy dochodzi do nawrotu dolegliwości stawowych i istnieje konieczność włączenia leczenia

Wybór leku, który można stosować podczas karmienia powinien być uzgodniony z lekarzem prowadzącym, może dojść do sytuacji, gdy dopuszczalne  w okresie karmienia  leki okażą się niewystarczające i młoda matka razem ze swoim lekarzem reumatologiem będzie zmuszona podjąć decyzję o przerwaniu karmienia, aby móc wdrożyć intensywniejsze leczenie.

Na zakończenie trzeba rozwiać obawy, które mogą rodzić się w głowach przyszłych czy młodych mam. Otóż zapewne niejedna z Was zadawała sobie pytanie: „skora ja jestem chora, to może moje dziecko też będzie bardziej chorowite od innych”. Odpowiedź jest krótka – nie. Podobnie, jak przy porodzie nie widać różnicy między noworodkiem kobiety chorej na RZS a kobiety zdrowej, również później dzieci rosną i rozwijają się normalnie.