Macierzyństwo

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie StawówMacierzyństwo

O chorobie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem…

Przejdź

Przygotowania do ciąży

Kobiety cierpiące na RZS powinny odpowiednio przygotować się do ciąży i powinna być ona zaplanowana. Jeśli kobieta chce mieć więcej niż 1 dziecko, kolejne ciąże nie powinny następować w zbyt krótkim odstępie czasu. Zdecydowanie się na bycie matką, dla kobiety cierpiącej na bolesne i przewlekłe schorzenie reumatyczne jest dużym wyzwaniem. Dlatego również partner i rodzina muszą być poinformowani o możliwościach, ograniczeniach czy zmianach jakie nastąpią, aby być dla niej wsparciem.

Przed zajściem w ciążę konieczna jest konsultacja z lekarzem, który udzieli wyczerpujących informacji nt.: zależności między ciążą a chorobą, przebiegu choroby po urodzeniu dziecka oraz o ewentualnej konieczności zażywania leków podczas ciąży i karmienia piersią.

Często kobiety, poza dolegliwościami i utrudnieniami fizycznymi, mają problemy natury psychicznej. Każda kobieta chce być dobrą matką, dlatego kobiety chore na RZS często mają dylematy czy nie będą zbyt dużym obciążeniem dla swoich dzieci w przyszłości – przecież będą wymagały pomocy w wielu sprawach, a ich dzieci dużo wcześniej będą musiały nauczyć się samodzielności niż ich rówieśnicy.

Mimo wątpliwości i ograniczeń warto skupić się na pozytywnych aspektach macierzyństwa – często kobiety dzięki dziecku zapominają o swojej chorobie i problemach. Pomoże w tym odpowiednie przygotowanie się do przyjścia dziecka na świat.

Macierzyństwo

Woman with a gift Młodość to piękny okres w życiu człowieka, w którym staramy się wprowadzać w czyn nasze plany i spełniać marzenia. To moment, w którym intensywnie rozwijamy się zawodowo, zakładamy rodziny i planujemy potomstwo. Niestety właśnie w tym okresie życia zaczyna się często reumatoidalne zapalenie stawów. Jest to choroba przewlekła i budzi w nas obawę, że może nasze wszystkie plany pokrzyżować i że z części z nich będziemy musieli zrezygnować. Ogromny postęp, jaki się dokonał w leczeniu w ostatnich latach, intensywne stosowanie starszych leków, a także wprowadzanie nowych, skutecznych preparatów mają na celu umożliwienie życia bez lub z możliwie jak najmniejszymi ograniczeniami.

Poniżej przybliżamy Ci zagadnienia związane z tematami planowania i prowadzenia ciąży, antykoncepcją, oraz wpływem leczenia na życie intymne.