Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Poruszyć ŚwiatReumatoidalne Zapalenie Stawów

O chorobie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem…

Przejdź

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, zapalną, immunologicznie zależną układową chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się nieswoistym, symetrycznym zapaleniem stawów, występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych, prowadzącą do niepełnosprawności, kalectwa i przedwczesnej śmierci.

Cechy charakterystyczne RZS to:

  • zapalenie błony maziowej (maziówki)
  • symetryczne zapalenie wielu stawów
  • uszkodzenie chrząstki i kości budujących staw oraz okolicznych tkanek
  • różnorodne objawy pozastawowe
  • objawy ogólne – męczliwość, stany podgorączkowe, utrata wagi.

Epidemiologia RZS

RZS dotyczy ok. 1% (od 0,3% – 1,5%) populacji. Zapadalność, czyli liczba nowych zachorowań wynosi: u mężczyzn: 1–2 przypadki na 10 000 osób na rok, zaś u kobiet: 2– 4 przypadki na 10 000 osób na rok. Generalnie choroba występuje od 2 do 3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Szczyt zachorowań następuje w wieku pomiędzy 30-50 r.ż.

Etiologia RZS

Przyczyny rozwoju RZS nie są znane. Uważa się, że na rozwój choroby ma wpływ kilka czynników takich jak:

  • zaburzenia odpowiedzi immunologicznej (u ok. 80% pacjentów stwierdza się obecność we krwi tzw. czynnika reumatoidalnego, który jest autoprzeciwciałem wytwarzanym przez układ odpornościowy)
  • przebyta infekcja, zwłaszcza wirusowa. Zaobserwowano, że RZS rozwija się częściej po przebytej infekcji. Pobudzenie układu odpornościowego w odpowiedzi na zakażenie może u osób predysponowanych wywołać odpowiedź autoimmunologiczną, skierowaną przeciwko strukturom stawowym. Zwraca się uwagę na podobieństwo antygenowe niektórych bakterii czy wirusów i antygenów zgodności tkankowej HLA DRB1 i HLA-DRB4, obecnych często u pacjentów z RZS. To podobieństwo sprzyja zapoczątkowaniu procesu autoimmunologicznego
  • czynniki genetyczne. Za takim wpływem przemawia rodzinne występowanie RZS, zwłaszcza wśród bliźniąt jednojajowych: RZS u jednego z bliźniąt wiąże się z 30-50% ryzykiem wystąpienia choroby u drugiego bliźniaka
  • czynnik hormonalny. Na RZS chorują głównie kobiety, w rozrodczym okresie swojego życia. U części kobiet choroba pojawia się po porodzie. Jeśli kobieta chorowała na RZS już wcześniej, to w okresie ciąży choroba zazwyczaj się wycisza, by powrócić z większą aktywnością po porodzie. U części kobiet RZS pojawia się w okresie menopauzy i przekwitania