Zespół terapeutyczny

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówZespół terapeutyczny

Pod nazwą zespół terapeutyczny kryje się grono specjalistów, którzy opiekują się pacjentem na różnych etapach choroby. Ich zadaniem jest zapewnienie choremu jak najszerszej pomocy, uwzględniającej różne aspekty terapii. Jeżeli przebieg choroby tego wymaga, do zespołu terapeutycznego dołączają także inni specjaliści, zajmujący się leczeniem lub doradztwem.

 

obraz_141Lekarz reumatolog – stawia diagnozę, informuje o przebiegu choroby, kieruje na badania, wybiera właściwą formę leczenia, zaleca konsultacje u innych specjalistów, którzy będą wspierać leczenie farmakologiczne, wskazuje, gdzie nabyć sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Informuje o możliwej do stosowania terapii, omawiając z pacjentem możliwe korzyści z powodu jej zastosowania oraz przeciwwskazania i możliwe działania niepożądane.

Zakłady diagnostyczne – laboratoria poprzez analizę krwi pobranej od chorego potwierdzają diagnozę lekarza reumatologa dotyczącą RZS i określają poziom stanu zapalnego w organizmie. Ze względu na postęp medycyny w procesie diagnozy i kontroli choroby coraz większą rolę odgrywa: badanie radiologiczne (RTG), rezonans magnetyczny, USG. To ostatnie badanie jest szczególnie ważne, ponieważ weryfikuje wyniki badań laboratoryjnych i w szybki, jasny sposób pokazuje stan stawów.

Pielęgniarka – współpracuje z lekarzem w zakresie informowania pacjenta o chorobie i jej przebiegu, odpowiada za codzienną opiekę nad chorym. Podaje leki, informuje o ich działaniu i ewentualnych skutkach ubocznych. Czuwa nad wykonywaniem zaleceń lekarza reumatologa. Pomaga pacjentowi w wykonywaniu ćwiczeń zaleconych przez rehabilitanta.

Lekarz rehabilitacji – zleca zabiegi rehabilitacyjne, masaże wodne, krioterapię wyjaśnia, jak utrzymać optymalną do stanu zdrowia kondycję fizyczną, dba o odzyskanie jak największej możliwości ruchu w zajętych zapaleniem stawach, dobiera ćwiczenia i zabiegi w taki sposób, aby zmniejszyły odczuwanie bólu.

Magister lub technik rehabilitacji uczy ćwiczeń, które chory może wykonać w domu i wykonuje zlecone zabiegi.

Ortopeda – potrzebny jest wtedy, gdy u pacjenta zachodzi potrzeba dokonania zabiegu, np. usunięcia tkanek zapalnych czy wymiany stawów na sztuczne po ich zniszczeniu. Zabiegi ortopedyczne potrafią uchronić przed niepełnosprawnością, ponieważ czasami drobna interwencja potrafi zapobiec poważniejszym uszkodzeniom w stawie.

Psycholog – pojawia się już w chwili, kiedy pacjent dowiaduje się, że jest chory i z tą chorobą będzie musiał pogodzić się na całe życie. Wspiera lekarza w zmotywowaniu pacjenta do leczenia, oswaja strach przed nową sytuacją oraz tłumaczy, jak odnaleźć szczęście, zachować optymizm i radość życia oraz radzić sobie w różnych trudnych życiowo sytuacjach związanych z chorobą.

Żywieniowiec – osoba zajmująca się badaniem żywności i jej składu. Określa, jakie składniki wchodzą w skład poszczególnych pokarmów. Stosowanie się do zaleceń żywieniowca, pomaga opóźnić postęp RZS oraz zapobiegać powikłaniom, które powoduje choroba.

Dietetyk – zajmuje się prawidłowym i racjonalnym odżywianiem. Jego zadaniem jest opracowanie całościowej diety w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta.