Nadzieja w różnorodności

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówRehabilitantNadzieja w różnorodności

obraz_152

Warunkiem uzyskania poprawy jest jednoczesne działanie przeciwbólowe, regulujące napięcie mięśni oraz odciążające, które można osiągnąć poprzez zastosowanie następujących form rehabilitacji: fizykoterapii, kinezyterapii oraz zaopatrzenia ortopedycznego.

 

Zadaniem fizykoterapii jest przygotowanie tkanek do różnych form kinezyterapii. Fizykoterapia ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regulujące napięcie mięśni. Do zabiegów najsilniej działających przeciwbólowo zaliczamy: krioterapię (miejscową, ogólnoustrojową), przezskórną elektostymulację nerwów (TENS), laseroakupunkturę. Z dobrym efektem stosuje się również elektroterapię (stymulacje, DD, galwanizacje, interdyn), pole magnetyczne, laser oraz hydroterapię (masaż: podwodny, wirowy, perełkowy, aquavibron) i masaż ręczny tkanek miękkich.

Zadaniem kinezyterapii w RZS jest: odżywienie chrząstki stawowej i zwiększenie zakresu ruchów (np. ćwiczenia bierne, samowspomagane, czynne wolne, w odciążeniu, z oporem), likwidacja przykurczów (wyciągi, mobilizacje technikami manualnymi), przywrócenie prawidłowej pracy mięśni (ćwiczenia izometryczne mięśni, z oporem, ćwiczenia w wodzie) oraz użycie nowych technik fizjoterapeutycznych, jak PNF, stretching i różne techniki wchodzące w zakres medycyny manualnej.

Właściwie dobrana kinezyterapia tworzy nowe wzorce ruchowe i wykorzystując możliwości właściwej kompensacji – przywraca utracone funkcje stawów i kończyn.

Zadanie zaopatrzenia ortopedycznego to przede wszystkim zmniejszenie bólu, odciążenie, stabilizacja, zapobieganie upadkom, wczesne uruchomienie pacjenta po zabiegach operacyjnych.

Temu celowi służą: kule, laski, balkoniki, gorsety (Jewetta, kołnierz odciążający), stabilizatory, buty ortopedyczne, wkładki. Szczególną rolę w chorobach reumatycznych pełnią ortezy stosowane w deformacjach ręki. Ortezy są wykonywane z materiału termoplastycznego, indywidualnie dla każdego chorego. Pełnią funkcję zarówno zapobiegawczą, jak i leczniczą.

U osób z zaawansowanymi zmianami często niezbędne jest używanie przedmiotów ułatwiających wykonywanie codziennych czynności (np. pogrubienie uchwytów takich jak trzonek noża) oraz dostosowanie mieszkania czy stanowiska pracy do mniejszych możliwości ruchowych chorego.

Leczenie chorych na RZS jest wieloletnie, wielokierunkowe i musi być prowadzone systematycznie. Wymaga współpracy wielu specjalistów pod kierunkiem reumatologa i specjalisty rehabilitacji medycznej. Plan kompleksowego leczenia chorych opracowywany jest dla każdego indywidualnie. Uwzględnia leczenie farmakologiczne i postępowanie usprawniające.

Rehabilitacja chorych to element kompleksowego leczenia prowadzonego do końca życia. Szczególnie ważna jest w pierwszym okresie choroby, w którym nie doszło jeszcze do utrwalonych zmian. Program rehabilitacji podlega wielokrotnej modyfikacji, podobnie zresztą jak leczenie farmakologiczne.