Rehabilitant

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówRehabilitant

ABC rehabilitacji

Rehabilitacja, według profesora Wiktora Degi twórcy polskiej szkoły rehabilitacji, jest procesem medyczno-społecznym, którego celem jest dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godnego życia w poczuciu użyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia. Mówiąc bardziej przystępnie – celem rehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej i psychicznej, w jak najszerszym zakresie i w jak najkrótszym czasie, co skutkuje jego zdolnością do pracy i czynnego udziału w życiu.

 

Co się dzieje z Twoimi stawami?

Man and woman with palms facingReumatoidalne zapalenie stawów (RZS), którego podłożem jest stan zapalny wywołany zaburzeniami układu immunologicznego, ma różny przebieg w różnych przypadkach. Zatem i postępowanie usprawniające pacjenta jest różne, nawet w zakresie narządu ruchu.

Specyfika rehabilitacji w RZS wynika ze stale postępującego procesu chorobowego, ze zmian destrukcyjnych umiejscowionych w wielu odcinkach narządu ruchu, z odczuwania bólu, z osłabienia i destrukcji więzadeł, mięśni, kości i chrząstki stawowej. Zmiany te prowadzą do narastającego kalectwa, a to z kolei skutkuje u chorego brakiem akceptacji własnej sytuacji życiowej i trudnościami w integracji społecznej.

Zatem co się dzieje z Twoimi stawami? Jakkolwiek to brzmi mało optymistycznie, musisz wiedzieć, że proces zapalny powoduje zmiany struktury i kształtu szkieletu obejmujące: staw (obrzęk i wysięk, przerost błony maziowej, przykurcz i niestabilność), chrząstkę (destrukcja), więzadła (rozluźnienie, zerwanie i skrócenie), zaniki mięśni i kości (ubytek masy i zaburzenia struktury). Obserwuje się też wtórne zmiany przeciążeniowe w sąsiednich odcinkach narządu ruchu, poza stawem objętym ostrym procesem zapalnym.

 

Program indywidualny

WESTF08952Kompleksowa rehabilitacja jest uzależniona od stanu istniejących zmian. Podjęta od początku choroby daje właściwe efekty lecznicze i profilaktyczne. W przypadku zmian wielomiejscowych usprawnianie pacjenta należy rozpocząć od stawów o kluczowym znaczeniu dla sprawności funkcjonalnej.

Ustalenie programu rehabilitacji jest poważnym i trudnym problemem ze względu na wielomiejscowe zmiany o różnym stopniu zaawansowania procesu zapalnego. Proces zapalny zaś – jak wiemy – powoduje zaburzenia funkcji, zmieniając się przy kolejnym rzucie choroby.

Program usprawniania dąży zatem do przywrócenia sprawności sprzed kolejnego rzutu. A więc do…

– skompensowania sprawności utraconej

– nauczenia pacjenta wykonywania codziennych czynności przy uwzględnieniu jego ograniczonych możliwości funkcjonalnych.