Kontrakt na dobre samopoczucie

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówPsychologKontrakt na dobre samopoczucie

WESTF08941

Kontrakt terapeutyczny jest to rodzaj umowy między psychoterapeutą a klientem-pacjentem. Może być zawarty w formie ustnej lub pisemnej. Wspólnie ustalane są zasady pracy i relacji. Kontrakt i jasno ustalone zasady są niezbędne do rozpoczęcia skutecznej pracy terapeutycznej. Zarówno psychoterapeuta, jak i klient wyrażają dobrowolną zgodę na zawarte w kontrakcie zasady oraz wyrażają wolę współpracy.

Rozpoczęcie psychoterapii możliwe jest tylko wtedy, gdy decyzja ta wynika z potrzeby i woli pacjenta. Nikogo nie można zmusić do podjęcia psychoterapii.

Pozytywny efekt terapii możliwy jest tylko wtedy, gdy wykażesz chęć podjęcia pracy nad sobą. Zdarzają się przypadki, że psychoterapeuta nie podejmuje się pracy z daną osobą i proponuje innego terapeutę. Dzieje się tak, gdy wie, że z jakiegoś powodu nie jest w stanie pomóc klientowi poszukującemu u niego pomocy. Może wtedy skierować Cię do innego psychoterapeuty lub zaproponować podjęcie terapii w innym nurcie terapeutycznym. Decyzja terapeuty powinna być przez niego uzasadniona.

Istnieją różne szkoły i różne podejścia terapeutyczne. Nie można stwierdzić, że dla osób chorych reumatycznie tylko jedno podejście jest właściwe. Jak wcześniej wspomniano, choroba jest często tylko jednym z problemów, jakie sygnalizuje klient w procesie psychoterapii.

Do psychoterapeuty może zgłosić się każdy człowiek, w każdym momencie życia. Powodem chęci podjęcia pracy nad sobą może być świadomość, że w jakimś momencie człowiek sobie nie radzi i chce skorzystać z fachowej pomocy. Ludzie rozpoczynają psychoterapię niekiedy pod wpływem zwiększających się trudności, a niekiedy pod wpływem refleksji, że życie mogłoby inaczej wyglądać.