Psycholog

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówPsycholog

Nie walczę z RZS – żyję z nim. Podstawą sukcesu jest zrozumienie i uświadomienie sobie, że nie jesteś sam w chorobie. Otwórz oczy, rozejrzyj się – świat jest piękny…

 

Żyć biegnącą chwilą

WESTF08926Choroby reumatyczne są chorobami przewlekłymi, które mogą ujawnić się w każdym momencie życia. Przyczyna ich powstawania jest mało znana, ale wiadomo na pewno, że postępują rzutami. Największym problemem dla osób chorych reumatycznie jest nieprzewidywalność postępów choroby. Dlatego wszystkim osobom z różnego powodu zainteresowanym tym problemem trzeba powiedzieć z całą mocą: można nauczyć się żyć z tą chorobą, ale oznacza to, że przede wszystkim trzeba nauczyć się korzystać z każdej chwili, jaką przynosi czas. Żyć biegnącą chwilą.

Motywacją do działania każdego człowieka jest realizacja wyznaczonego sobie bliższego lub dalszego celu. Osoby chore reumatycznie chcą żyć normalnie. Ważnym jest by osoby dotknięte tą chorobą nauczyły się planować swoje życie, wyznaczać sobie cele i zadania, starać się osiągnąć maksimum radości i satysfakcji z życia w danym momencie. Zatem ciesz się każdą dobrą chwilą. Czy to możliwe w tak dokuczliwej i przewlekłej chorobie, jaką jest reumatoidalne zapalenie stawów?

Tym, co odróżnia osoby chore od zdrowych fizycznie jest świadomość odsunięcia w czasie lub niemożność zrealizowania postawionych sobie zadań. To szczególnie trudne, gdy towarzyszy Ci świadomość, że trzeba z czegoś zrezygnować na pewien czas lub na zawsze. Czy na pewno?

Z opracowań medycznych dotyczących reumatologii wiemy, że choroby te dotykają nie tylko ludzi starszych, ale także dzieci i młodzież. Ujawniają się w różny sposób. Mogą pojawić się po długotrwałej sytuacji trudnej, stresowej, ale też bez żadnej konkretnej przyczyny. Rzut choroby może być ledwo zauważalny i z niewielkimi dolegliwościami bólowymi, ale może też sprawić, że pacjent przez dłuższy czas będzie miał ograniczone możliwości ruchowe. Czas trwania remisji choroby jest równie trudny do przewidzenia.

Tylko niewielka liczba chorób reumatoidalnych ma u podstawy czynnik dziedziczny, ale i to nie stanowi wyznacznika przebiegu choroby w następnym pokoleniu.

Czytając ten fragment porad psychologa można zauważyć, jak wiele jest w tej sprawie niewiadomych. Tak często czuje się człowiek, który „zrozumiał” postawioną przez lekarza diagnozę. Celowo używam określenia „zrozumieć”, gdyż czym innym jest usłyszeć diagnozę, a czym innym pojąć jej znaczenie dla dalszego życia.

 

Rozmowa, która leczy

WESTF08903Diagnoza podana nam przez lekarza spotyka się z różnym przyjęciem – od bagatelizowania problemu do jego eskalacji, kiedy wydaje się, że całe Twoje życie w jednej chwili traci sens. Na ogół świadomość problemów chorobowych pojawia się w sytuacji, gdy dolegliwości dezorganizują rytm życia i zaburzają codzienne funkcjonowanie. Możesz wtedy odczuwać znaczne obniżenie nastroju i chęć rezygnacji z zabiegania o zdrowie. Ale bywa też odwrotnie – szukasz wszelkich dostępnych form pomocy.

W obu przypadkach ważne jest wsparcie psychologiczne. Psycholog-psychoterapeuta pomoże Ci poradzić sobie z nową, trudną sytuacją. Osoby zgłaszające się po pomoc terapeutyczną nie zawsze przedstawiają, jako najważniejszy swój problem, temat choroby. Często dopiero choroba wyzwala potrzebę skorzystania z pomocy w różnych życiowych problemach, niekiedy latami odsuwanych na dalszy plan.

Jeżeli szukasz fachowej pomocy, musisz wiedzieć, gdzie i od kogo można ją uzyskać. Pamiętaj! Pomocy terapeutycznej może udzielić wyłącznie psychoterapeuta! Natomiast psychoterapeuta nie musi być jednocześnie psychologiem. Może być to psychiatra lub osoba, najczęściej z wykształceniem humanistycznym, która posiada licencję psychoterapeuty.

W Polsce istnieje kilka ośrodków certyfikujących psychoterapeutów. Wykazy terapeutów certyfikowanych dostępne są też na stronach internetowych. To nie jedyne źródło wiedzy. Zawsze można poprosić terapeutę o przedstawienie swojego uprawnienia. I pamiętaj: psycholog może nie mieć uprawnień psychoterapeuty!

Poszukując terapeuty, nigdy nie należy kierować się informacjami o osobach lub uzyskanych od osób, którym pomagał on wcześniej. Są to dane poufne.

 

Warto wiedzieć, że:

– psychoterapeuta nie specjalizuje się w pomocy jednej grupie osób, np. chorych reumatycznie;

– przed zawarciem kontraktu terapeutycznego trzeba upewnić się, czy terapeuta gotów jest podjąć się pracy z osobą przewlekle chorą i czy tobie odpowiada osoba psychoterapeuty oraz jego styl pracy.