Pielęgniarka

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówPielęgniarka

Od empatii do edukacji

WESTF08936Rola pielęgniarek w opiece nad chorym jest nie do przecenienia. To właśnie one przebywają najdłużej z pacjentem, są najbliżej jego problemów i cierpienia. Pielęgniarki mają ważne miejsce w zespole terapeutycznym zajmującym się osobami chorymi na RZS. Podczas 12-godzinnego dyżuru nie raz podchodzą do pacjentów wykonując czynności instrumentalne, opiekuńcze i pielęgnacyjne.

Zaangażowanie i poziom empatii pielęgniarek pomaga niejednokrotnie przetrwać choremu trudny okres pobytu w szpitalu. Pielęgniarka może w sposób istotny przyczynić się do właściwego nastawienia pacjenta do życia z RZS poprzez sprawdzenie poziomu wiedzy chorego na temat samoopieki przed wypisem do domu, pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie psychologiczne chorego i jego bliskich, wskazanie rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie, czy pokierowanie do stowarzyszeń.

Pielęgniarka może mieć wpływ na Twoje psychiczne samopoczucie poprzez odpowiednie informowanie o istocie choroby, możliwościach leczenia i usprawniania codziennego życia. Powinna znać plan leczenia i proces rehabilitacji, co pozwoli pełniej uczestniczyć w pracy zespołu terapeutycznego. Jej zadaniem jest pomóc Ci w zmobilizowaniu sił do odzyskania maksymalnej samodzielności we wszystkich czynnościach życiowych.