Renta inwalidzka

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówKonsultant ds. socjalnychRenta inwalidzka

WESTF08854

O rentę inwalidzką można ubiegać się poprzez wystąpienie z wnioskiem do instytucji rentowej, najczęściej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej i badania chorego może określić niezdolność do pracy w trzech kategoriach, kiedyś zwanych grupami inwalidzkimi.

Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza przyznanie renty wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (ale bez stwierdzenia braku zdolności do samodzielnej egzystencji) kwalifikuje chorego do otrzymywania renty. Natomiast częściowa niezdolność do pracy daje chorym prawo do 75 proc. świadczenia rentowego.

Należy pamiętać, że niezdolność do pracy lekarz orzeka zazwyczaj na czas określony (najczęściej na 3 lata) i po upływie tego okresu konieczne jest ponowne złożenie wniosku do instytucji rentowej, zazwyczaj do ZUS i stawienie się przed lekarzem orzecznikiem.

Aby ubiegać się o rentę inwalidzką należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze musisz być ubezpieczony. Zgodnie z ustawą wyróżnia się w życiu zawodowym okresy składkowe (czyli okres zatrudnienia, który jest okresem ubezpieczenia) oraz nieskładkowe (np. okres pobierania zasiłku chorobowego). ZUS może odmówić Ci pomocy, jeśli wystąpisz o ustalenie prawa do renty później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Aby jednocześnie pobierać rentę i pracować (na umowę zlecenie czy umowę o pracę), powinnaś pilnować poziomu swoich dochodów i w razie przekroczenia określonej przepisami kwoty przychodu – częściowo z nich zrezygnować lub zawiesić pobieranie renty (częściowo lub całkowicie). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jako podstawę do określenia zasadności pobierania renty przyjmuje się dochód, od którego płaci się składki na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie ZUS (http://www.zus.pl).

Pamiętaj także, że niezależnie od orzeczenia rentowego, możesz starać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w odpowiedniej komórce samorządu terytorialnego, np. w starostwie powiatowym. Zespół specjalistów określa poziom niepełnosprawności w trzech stopniach – znacznym, umiarkowanym i lekkim. Takie orzeczenie nie daje Ci jednak uprawnień do renty inwalidzkiej. Natomiast decyzja o jej przyznaniu niesie za sobą wszelkie uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym.