Prawo pracy

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówKonsultant ds. socjalnychPrawo pracy

Chorzy na RZS przy znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności mogą pracować 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku lekkiej niepełnosprawności odpowiednio 8 i 40 godzin. Nie mogą oni jednak pracować na nocnej zmianie i po godzinach. Przysługuje im również dodatkowe 15 minut przerwy w pracy na gimnastykę lub wypoczynek.

Osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli przysługujący im urlop nie jest dłuższy niż 26 dni. Osobom tym przysługuje także 21 dni zwolnienia na turnus rehabilitacyjny i załatwianie spraw związanych z badaniami specjalistycznymi, zabiegami oraz zakupem sprzętu ortopedycznego, jeżeli nie mogą załatwić tych spraw poza godzinami pracy. Jednak w sumie płatna, usprawiedliwiona nieobecność związana z niepełnosprawnością nie powinna przekraczać 21 dni rocznie, a wynagrodzenie za tę nieobecność oblicza się tak, jak średnią urlopową.

Istotnym warunkiem pozwalającym ubiegać się o rentę inwalidzką jest przebywanie na zwolnieniu lekarskim z jednego powodu przez 182 dni (pół roku). Przerwa pomiędzy kolejnymi zwolnieniami nie powinna przekraczać 60 dni. Decyzje o tym, czy chory może wrócić do pracy, podejmuje lekarz.