Karta parkingowa

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówKonsultant ds. socjalnychKarta parkingowa

Prawo do karty parkingowej mają osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności z ograniczoną sprawnością ruchową wpisaną do orzeczenia. Taka karta wystawiana jest na konkretną osobę, dlatego umieszczenie jej za szybą pojazdu, z którego korzystasz, pozwala na swobodne i bezpłatne parkowanie. Po taką kartę należy zgłosić się do wydziału transportu urzędu powiatowego.