Bilety

Poruszyć ŚwiatPorady ekspertówKonsultant ds. socjalnychBilety

Bilety PKP i PKS

Woman holding credit cardNiepełnosprawni o orzeczonym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37 proc. Zniżka dotyczy podróży w 2 klasie w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, z wyjątkiem Intercity i Eurocity. Zanim jednak wybierzesz się w podróż ze zniżką, musisz zapewnić sobie specjalne zaświadczenie w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, NSZZ Solidarność, w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych lub innych uprawnionych organizacjach związkowych. W takim zaświadczeniu kasa PKP odnotowuje zakup biletów. Jedynie podróżując z tym zaświadczeniem, przysługuje Ci ulga.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa) mają prawo do 49-procentowej ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej oraz do 37 proc. ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS. Ulga naliczana jest w momencie zakupu biletów jednorazowych, a uprawnia do niej wypis z treści orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej, które to dokumenty należy mieć przy sobie w czasie podróży.

Natomiast pełnoletni opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 95-procentowej ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz do biletów jednorazowych.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice i opiekunowie mają prawo do 78 proc. ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca leczenia lub nauki i z powrotem. Podstawą ulgi jest dokument stwierdzający niepełnosprawność dziecka, a w przypadku podróży związanej z leczeniem – zaświadczenie z jednostki świadczącej usługi medyczne. Rodzic lub opiekun może korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub PKS, podróżując po dziecko i wracając po odwiezieniu go. Powinien jednak mieć stosowne zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki oraz dokument stwierdzający niepełnosprawność dziecka.

 

Bilety komunikacji miejskiej

Ulgi są różne w zależności od danego miasta, w którym samorząd decyduje o opłatach w komunikacji miejskiej. Zazwyczaj osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem podróżują bezpłatnie. Pozostałe osoby niepełnosprawne korzystają z biletów ulgowych.

 

Bilety do muzeów

Osoby niepełnosprawne mają prawo do bezpłatnych biletów wstępu do muzeów państwowych