Zaopatrzenie w środki pomocnicze

Poruszyć ŚwiatMłodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawówWsparcie socjalneZaopatrzenie w środki pomocnicze

Pomoc w domu

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek przyznawany jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem…

Przejdź

Prawo do otrzymania określonego rodzaju zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (bezpłatnie lub częściowo odpłatnie) mają osoby ubezpieczone, czyli płacące składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu.

Jak należy ubiegać się o to zaopatrzenie

  1. Zaczynamy od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej daje skierowanie do lekarza specjalisty; natomiast sam może wypisać zlecenie na zaopatrzenie w: kule, laski, balkoniki, podpórki.
  3. Z wypisanym zleceniem udajemy się do Oddziału NFZ, aby potwierdzić to zlecenie.
  4. Z wystawionym przez lekarza i potwierdzonym przez NFZ zleceniem udajemy się do firmy, która produkuje lub sprzedaje ww. sprzęt oraz ma podpisaną umowę z NFZ.

 

Firma ta ma obowiązek, na prośbę pacjenta, podać adresy punktów, w których realizowane są tego samego typu świadczenia.

Producent/sprzedawca sprzętu wydaje bezpłatnie zaopatrzenie zgodnie ze zleceniem, ale tylko do wysokości określonego limitu. W przypadku, gdy cena sprzętu jest wyższa niż limit określony przez rozporządzenie – różnicę pokrywa uprawniony.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są osobie uprawnionej na własność. Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego używalności, ustalonego odpowiednimi przepisami.