Ulgi podatkowe

Poruszyć ŚwiatMłodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawówWsparcie socjalneUlgi podatkowe

Zaopatrzenie w środki pomocnicze

Prawo do otrzymania określonego rodzaju zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (bezpłatnie lub częściowo odpłatnie) mają osoby ubezpieczone, czyli…

Przejdź

Odliczenia w PIT/0

W przypadku posiadania przez chore dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, część wydatków ponoszonych na nie, rodzice mogą odliczyć przy wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT/0. Oprócz orzeczenia o niepełnosprawności, konieczne są dobrze udokumentowane koszty, które zostały poniesione w związku z chorobą.

 

Osoba niepełnosprawna (lub utrzymująca osobę niepełnosprawną) może odliczyć niektóre wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Należą do nich między innymi:

  • wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych,
  • zakup leków związanych z niepełnosprawnością,
  • koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium.

 

Uwaga!

Nie można odliczać powyższych wydatków jeśli sfinansowane były całkowicie np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy zakładowego funduszu rehabilitacji. Jeżeli częściowo, to odliczamy różnicę między poniesionymi kosztami a dofinansowaniem.

 

Wszystkie podane kwoty rodzice mogą odliczać tak długo, jak dziecko samo nie jest zobowiązane do płacenia podatku. Ponieważ przepisy, limity itp. dotyczące odliczeń od dochodu mogą się zmieniać, dlatego bardzo ważne jest – przed wypełnieniem – przeczytać uważnie broszurę informacyjną PIT/0 na dany rok.