Wsparcie socjalne

Poruszyć ŚwiatMłodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawówWsparcie socjalne

Rehabilitacja dziecka

Rehabilitacja dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest równie ważna jak leczenie farmakologiczne. Jest pojęciem szerokim i obejmuje:…

Przejdź

żaba – lubię pływać

Schorzenie reumatyczne dotykające dziecko wymaga od rodziców wiedzy i właściwego postępowania, aby zapewnić dziecku dobre dzieciństwo oraz młodość mimo postępującej choroby.

Jak uzyskać pomoc

Z przewlekłą chorobą łączą się duże obciążenia finansowe. Na początku konieczne jest, aby chore dziecko otrzymało jak najlepszą opiekę medyczną i pomoc socjalną. Niezbędne do tego jest zaopatrzenie rodziny chorego dziecka we wszystkie środki, które pomogą i pozwolą ułatwić życie.

Zachować spokój i zdrowy rozsadek

Ośrodki pomocy społecznej udzielają informacji o prawach osób niepełnosprawnych, o możliwej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dokonując oceny zamożności rodziny starającej się o zasiłek, o sposobach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz o doradztwie zawodowym. Należy tu dodać, że pracownicy instytucji zajmujących się pomocą społeczną bardzo rzadko lub wcale nie zetknęli się z problemami dziecięcego lub młodzieńczego schorzenia reumatycznego. Stąd też rodzice często muszą wykazać się wielką cierpliwością i opanowaniem w czasie rozmów wyjaśniających. Każdy wymagany do uzyskania pomocy wniosek powinien być przygotowany gruntownie, obejmując opis wszystkich problemów, występujących przy chorym dziecku. Nie należy się zrażać i rezygnować, bowiem to rodzice z własnego doświadczenia najlepiej znają problemy dziecka chorującego na zapalenie stawów i wiedzą, dlaczego ich dziecku potrzebna jest pomoc ze strony instytucji państwowych i samorządowych. Niezbędna jest stała i ścisła współpraca z reumatologiem, który leczy dziecko. Na bieżąco oceni on stan zdrowia chorego i przedstawi konieczne postępowanie w danej sytuacji. Najlepiej szukać pomocy medycznej w klinikach specjalistycznych. Przed złożeniem wniosku do instytucji pomocowych nieoceniona jest wcześniejsza informacja i wymiana doświadczeń z osobami w podobnej sytuacji np. w stowarzyszeniach pacjentów.