Czy to może być „podwójny cios?

Pytania dotyczące skóry:

  1. 1) Czy kiedykolwiek występowały u Pana/Pani zaczerwienione, łuskowate plamy na skórze lub czy kiedykolwiek rozpoznano u Pana/Pani łuszczycę?

Narzędzie skriningowe PEST:

  1. 1) Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani obrzęknięty staw (lub stawy)?

  2. 2) Czy kiedykolwiek stwierdzono u Pana/Pani zapalenie stawów?i

  3. 3) Czy ma Pan/Pani zagłębienia lub poprzeczne rowki na paznokciach u rąk lub stóp?i

  4. 4) Czy odczuwał/a Pan/Pani ból w pięcie?i

  5. 5) Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani całkowicie obrzęknięty i obolały palec u ręki lub nogi bez wyraźnej przyczyny?i

Uwaga: powyższy kwestionariusz objawów został opracowany na podstawie narzędzia skriningowego łuszczycowego zapalenia stawów, tzw. Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST)2. Nie jest przeznaczony do rozpoznawania łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS). Wyniki należy omówić z lekarzem.

Piśmiennictwo
  1. Fitzgerald O. 2013. Psoriatic arthritis. In: Firestein GS, et al. Kelley’s Textbook of Rheumatology. Philadelphia: Elsevier, 1232-1268.
  2. Ibrahim GH, et al. Clin Exp Rheumatol. 2009;27:469-474.
  3. American College of Rheumatology. Psoriatic arthritis. Available at: www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Psoriatic_Arthritis/ [Last accessed: August 2016].
  4. Gladman DD. Ann Rheum Dis. 2005;64:ii14-17.