Informacje o łuszczycowym zapaleniu stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) to choroba przewlekła, której objawy zewnętrzne widoczne są na skórze, a wewnętrzne dotyczą stawów1,2.

U każdej osoby łuszczycowe zapalenie stawów przebiega inaczej. U niektórych pacjentów schorzenie ma łagodną postać, obejmuje zaledwie kilka stawów, a nawrót aktywności chorobowej powodującej pogorszenie objawów występuje rzadko. U innych choroba może mieć ciężki przebieg. W miarę upływu czasu proces chorobowy w stawie się nasila, a w przypadku braku wczesnego rozpoznania i skutecznego leczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenie stawu1-3.

Jeśli wystąpiły u Pana/Pani objawy takie jak obrzęknięte, sztywne i bolesne stawy oraz dolegliwości skórne, może Pan/Pani cierpieć na łuszczycowe zapalenie stawów. Proszę wypełnić kwestionariusz objawów łuszczycowego zapalenia stawów, a następnie omówić jego wyniki z lekarzem.

Jakie są objawy łuszczycowego zapalenia stawów?

Do objawów łuszczycowego zapalenia stawów należą zaczerwienione, łuskowate i czasami swędzące plamy na skórze, znane jako łuszczyca, oraz obrzęk, sztywność i ból stawów1,2.

Dodatkowe informacje

Należy również zwrócić uwagę na pozostałe objawy1,2.

 • Obrzęk palców u rąk i stóp bez wyraźnej przyczyny
 • Ograniczona ruchomość stawów
 • Poranna sztywność stawów
psoriasis
 • Ból dolnej części pleców, górnej części pleców i/lub szyi
 • Ogólne zmęczenie
 • Zmiany na paznokciach, np. poprzeczne rowki lub oddzielenie się płytki od macierzy paznokcia
 • Ból i/lub obrzęk w tylnej części pięty

Łuszczycowe zapalenie stawów może być błędnie rozpoznane jako inna choroba, uraz lub zużycie stawów4. Lekarz prowadzący może skierować Pana/Panią do reumatologa, który jest specjalistą w zakresie łuszczycowego zapalenia stawów. Reumatolog może rozpoznać chorobę i pomóc zapobiec trwałemu uszkodzeniu stawów5.

Kto cierpi na łuszczycowe zapalenie stawów?

Pierwsze objawy łuszczycowego zapalenia stawów zazwyczaj pojawiają się u osób w wieku 30–50 lat, jednak choroba może wystąpić bez względu na wiek6.

Dodatkowe informacje


 • Łuszczycowe zapalenie stawów występuje z taką samą częstością u kobiet i mężczyzn2
 • Łuszczycowe zapalenie stawów rozwija się nawet u jednej trzeciej osób chorych na łuszczycę7
Family_icon
 • U około czterech na pięć osób cierpiących na łuszczycowe zapalenie stawów dolegliwości stawowe są poprzedzone objawami skórnymi6

Jakie są przyczyny łuszczycowego zapalenia stawów?

Dokładna przyczyna tej choroby nie jest znana. Nie poznano jeszcze czynników wyzwalających nieprawidłową odpowiedź układu immunologicznego organizmu1,2.

Dodatkowe informacje

Zamiast atakować drobnoustroje, które mogą powodować chorobę, układ immunologiczny omyłkowo atakuje skórę i stawy. Proces zapalny w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów prowadzi do występowania objawów skórnych i obrzęku, bólu i sztywności stawów1, 2. Przyczyny tego nieprawidłowego działania układu odpornościowego nie zostały poznane. Dodatkowymi czynnikami, które mogą wpływać na zwiększone ryzyko występowania łuszczycowego zapalenia stawów, są m.in.2:

 • uwarunkowania genetyczne — wiele osób chorujących na łuszczycowe zapalenie stawów ma w rodzinie osoby cierpiące na tę chorobę lub na łuszczyc
 • czynniki środowiskowe — ekspozycja na czynniki środowiskowe, np. niektóre zakażenia i urazy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia łuszczycowego zapalenia stawów

Jak łuszczycowe zapalenie stawów wpływa na życie chorego?

Ból oraz dyskomfort związany z zaczerwienionymi, łuskowatymi plamami na skórze (łuszczyca) oraz ból, obrzęk i sztywność stawów (związane z łuszczycowym zapaleniem stawów) mogą mieć negatywny wpływ na codzienne życie pacjenta, powodując trudność w wykonywaniu nawet regularnych, zwykłych czynności4,8

Dodatkowe informacje

Jeśli występowały u Pana/Pani jakiekolwiek objawy najczęściej związane z łuszczycowym zapaleniem stawów i/lub ma Pan/ Pani trudności w wykonywaniu takich czynności jak wstawanie z łóżka, samodzielne przygotowanie posiłków, czesanie włosów, szczotkowanie zębów lub zapinanie guzików, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Co można zrobić, jeśli podejrzewa się u siebie łuszczycowe zapalenie stawów?

Jeśli podejrzewa Pan/Pani, że występują u Pana/Pani niektóre z objawów najczęściej związane z łuszczycowym zapaleniem stawów, proszę wypełnić kwestionariusz objawów, a następnie omówić jego wyniki z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Jeśli ma Pan/Pani łuszczycę lub w Pana/Pani rodzinie są osoby cierpiące na tę chorobę lub łuszczycowe zapalenie stawów, ale nie występują u Pana/Pani objawy stawowe, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem. Jeśli pojawią się u Pana/Pani objawy stawowe, ułatwi to lekarzowi powiązanie tych symptomów ze sobą i skierowanie Pana/Pani do specjalisty w celu przeprowadzenia dalszych badań i postawienia diagnozy.

Piśmiennictwo

 1. American College of Rheumatology. Fast Facts: Psoriatic arthritis. Available at: www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Psoriatic_Arthritis/ [Last accessed: August 2016].
 2. Fitzgerald O. 2013. Psoriatic arthritis. In: Firestein GS, et al. Kelley’s Textbook of Rheumatology. Philadelphia: Elsevier, 1232–1268.
 3. Gladman DD. Ann Rheum Dis. 2005;64:ii14–ii17.
 4. Helliwell P, et al. Arthritis Care Res. 2014;66:1759–1766.
 1. Haroon M, et al. Ann Rheum Dis. 2015;74:1045–1050.
 2. Gladman DD, et al. Arthritis Res Ther. 2010;12:R113.
 3. Mease PJ, et al. J Am Acad Dermatol. 2013;69:729–735.
 4. Lebwohl M, et al. J Am Acad Dermatol. 2014;70:871–881.