Wskaźniki reumatologiczne

Poruszyć ŚwiatDo pobraniaWskaźniki reumatologiczne

Kolorowanki dla najmłodszych

Rysunki to pierwsza twórczość artystyczna dzieci Już najmłodsze dzieci mogą kształtować swą wrażliwość estetyczną za sprawą oglądanych obrazów, a także…

Przejdź

MIZS

ZZSK

RZS

 

Wskaźniki – objaśnienie skrótów:

DAS – Disease Activity Score – Wskaźnik aktywności choroby

HAQ – Health Assessment Questionnaire – Kwestionariusz oceny stanu zdrowia

SDAI – Simplified Disease Activity Index – Uproszczony wskaźnik aktywności choroby

CDAI – Clinical Disease Activity Index – Kliniczny wskaźnik aktywności choroby

BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index – Wskaźnik aktywności zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

VAS – Visual Analogue Scale – Wizualna skala analogowa

BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index – Wskaźnik funkcjonalny zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

CHAQ – Children Health Assessment Questionnaire – Kwestionariusz oceny stanu zdrowia dzieci