Kampania RZS: Dołącz do działania

Poruszyć ŚwiatAkcje i kampanieKampania RZS: Dołącz do działania

Przyjedź do Lublina, aby poruszyć świat!

Przyjedź do Lublina, aby poruszyć świat! W ramach akcji „Poruszyć świat”, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wydarzenia odbywające się…

Przejdź

Idea kampanii

RZS: Dołącz do działania, aby lepiej zrozumieć

reumatoidalne zapalenie stawów

 

Podstawowym celem badania zrealizowanego w ramach kampanii było zebranie od chorych na całym świecie cennych informacji dotyczących ich doświadczeń związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, po to aby lepiej poznać istotę choroby, jej wpływ na jakość życia oraz sprawdzić różnice w podejściu do leczenia chorych.

Celem RZS: Dołącz do działania jest stworzenie globalnego źródła wiedzy na temat RZS. Ma to pomóc chorym, jak i ich otoczeniu m.in. lekarzom, decydentom, pracodawcom oraz rodzinie w lepszym rozumieniu istoty choroby, a także w skutecznym kontrolowaniu jej przebiegu. Kampania RZS: Dołącz do działania będzie długoterminową inicjatywą w ramach, której rozwijane będą programy mające na celu wspieranie chorych na RZS.

 

www.RAJoinTheFight.com